Wciąż brakuje dyskusji i dialogu o meritum. Po personalnych atakach na arcybiskupa Henryka Hosera, który jest lekarzem, przyszła kolej na genetyka prof. Andrzeja Kochańskiego.

Patrz http://www.rp.pl/artykul/1050852.html

oraz wywiad w "Gościu Niedzielnym"

http://gosc.pl/doc/1732697.Rozmawiajmy-o-in-vitro