I. Wykształcenie:

7.08.2012

 

14.06.2004

postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu tytułu naukowego profesora nauk prawnych

uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa – prawa rzymskiego, zatwierdzona przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych (pismo z 25.10.2004); podstawa przewodu: „Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego”, Wrocław 2004

 20.06.2000
 licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie
 21.04.1997 stopień doktora nauk prawnych nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy pt. „Fideikomis uniwersalny w klasycznym prawie rzymskim”
 23.01.1996 magister teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na podstawie pracy z zakresu teologii dogmatycznej pt. „Teologiczne znaczenie formuły «Poza Kościołem nie ma zbawienia»”
 8.07.1993 magister prawa z diploma honorificum na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy z zakresu prawa rzymskiego pt. „Mandatum incertum w klasycznym prawie rzymskim”
 25.05.1992 master of laws in common law studies (LL.M.) z wyróżnieniem w Georgetown University Law Center, Washington, D.C. na podstawie pracy pt. „Church-State Relations: Separation without the Wall”
 7.06.1988
 matura w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie
  

 II. Przebieg pracy zawodowej:

 od 1.10.2007 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ
 1.10.1993-30.09.2008 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UW: do 30.09.1997 jako asystent, od 1.10.1997 jako adiunkt; od 1.12.2005 profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 od 1.11.2005 kapelan Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43
 1.10.2003-26.06.2005 wikariusz Archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie skierowany do pracy w Kościele Akademickim św. Anny,

ul. Krakowskie Przedmieście 68

 23.06.2001-23.06.2002 wikariusz Parafii Narodzenia N.M.P. w Komorowie,

ul. 3-go Maja 9; przygotowanie w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, ukończone przyjęciem święceń kapłańskich 26 maja 2001 roku z rąk Józefa kard. Glempa, Prymasa Polski

 2.12.1996-31.12.1997 kierownik Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW, działającego npdst. Umowy o współpracy w zakresie studiów prawniczych między Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Cambridge
 1.08.1993-30.04.1994
 Dyrektor generalny Swiss Security Systems Ltd.
 1.10.1992-30.09.1993 Asystent stażysta na Wydziale Prawa i Administracji UW
  

 III. Znajomość języków:

 biegła w mowie
i w piśmie

 angielski, włoski
 dobra francuski, rosyjski, łacina
  

 IV. Odbyte stypendia i staże:

 2002/2003
 stypendium zagraniczne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie
 lipiec 1997 miesięczne stypendium na Uniwersytecie w Trewirze w ramach programu TEMPUS współpracy-wymiany pracowników naukowych
 luty-czerwiec 1996 pięciomiesięczne stypendium w Departamencie prawa rzymskiego Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu w ramach programu TEMPUS współpracy-wymiany pracowników naukowych
 wrzesień 1995 miesięczne stypendium w Departamencie prawa rzymskiego Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu w ramach programu TEMPUS współpracy-wymiany pracowników naukowych
 1991/1992 roczne stypendium od pana Zygmunta Nagórskiego przez Koło Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. S. Batorego w Warszawie na studia prawnicze na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, D.C. w Stanach Zjednoczonych
  

 V. Uczestnictwo

w projektach badawczych:

 od 2002 „Polskie i niemieckie prawo rzeczowe w XX wieku” – program badawczy prowadzony z uczonymi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu w Kolonii, Uniwersytetu w Greifswald, finansowany przez Fundację Volkswagena
 1995/2000
 „Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich” – program koordynowany przez prof. Witolda Wołodkiewicza (UW), finansowany drogą grantów przez Komitet Badań Naukowych
  

 VI. Pełnione funkcje:

 od 1997Opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Kanonicznego „Utriusque Iuris” na WPiA UW
 od 1.10.2005
 kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 od 1.01.2006
 członek komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego
 w 2007 wybrany członkiem Komisji Nauk Prawnych PAN
 w 2007 
 wybrany członkiem Komisji Nauk o Kulturze Antycznej PAN
 2004-2007 zastępca przewodniczącego Klubu Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 1997-2004
 sekretarz Komisji Praw Antycznych przy Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej PAN
 1995-1996 
 Redaktor naukowy tomu 30 „Studia Iuridica” pt. „Satura”
  

 VII. Nagrody i wyróżnienia:

 2006
 pierwsza nagroda za rozprawę habilitacyjną „Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego” w XLI Konkursie „Państwa i Prawa”
 2002
  stypendium zagraniczne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 1998
  stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 1997
 nagroda za najlepszy doktorat w roku 1997 w piątej edycji Konkursu im. Prof. W. Kuli, administrowanego przez Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 1988 
 nagroda im. Ryszarda Pomirowskiego za najlepsze świadectwo maturalne w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie