I. Wykształcenie:

7.08.2012

 

14.06.2004

postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu tytułu naukowego profesora nauk prawnych

uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa – prawa rzymskiego, zatwierdzona przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych (pismo z 25.10.2004); podstawa przewodu: „Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego”, Wrocław 2004

 20.06.2000  licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie
 21.04.1997  stopień doktora nauk prawnych nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy pt. „Fideikomis uniwersalny w klasycznym prawie rzymskim”
 23.01.1996  magister teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na podstawie pracy z zakresu teologii dogmatycznej pt. „Teologiczne znaczenie formuły «Poza Kościołem nie ma zbawienia»”
 8.07.1993  magister prawa z diploma honorificum na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy z zakresu prawa rzymskiego pt. „Mandatum incertum w klasycznym prawie rzymskim”
 25.05.1992  master of laws in common law studies (LL.M.) z wyróżnieniem w Georgetown University Law Center, Washington, D.C. na podstawie pracy pt. „Church-State Relations: Separation without the Wall”
 7.06.1988  matura w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie
   

 II. Przebieg pracy zawodowej:

 od 1.10.2007  profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ
 1.10.1993-30.09.2008  pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UW: do 30.09.1997 jako asystent, od 1.10.1997 jako adiunkt; od 1.12.2005 profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 od 1.11.2005  kapelan Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43
 1.10.2003-26.06.2005  wikariusz Archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie skierowany do pracy w Kościele Akademickim św. Anny,

ul. Krakowskie Przedmieście 68

 23.06.2001-23.06.2002  wikariusz Parafii Narodzenia N.M.P. w Komorowie,

ul. 3-go Maja 9; przygotowanie w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, ukończone przyjęciem święceń kapłańskich 26 maja 2001 roku z rąk Józefa kard. Glempa, Prymasa Polski

 2.12.1996-31.12.1997  kierownik Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW, działającego npdst. Umowy o współpracy w zakresie studiów prawniczych między Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Cambridge
 1.08.1993-30.04.1994  Dyrektor generalny Swiss Security Systems Ltd.
 1.10.1992-30.09.1993  Asystent stażysta na Wydziale Prawa i Administracji UW
   

 III. Pełnione funkcje:

 od 1997 Opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Kanonicznego „Utriusque Iuris” na WPiA UW
 od 1.10.2005  kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 od 1.01.2006  członek komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego
 w 2007  wybrany członkiem Komisji Nauk Prawnych PAN
 w 2007   wybrany członkiem Komisji Nauk o Kulturze Antycznej PAN
 2004-2007  zastępca przewodniczącego Klubu Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 1997-2004  sekretarz Komisji Praw Antycznych przy Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej PAN
 1995-1996   Redaktor naukowy tomu 30 „Studia Iuridica” pt. „Satura”
   

 IV. Nagrody i wyróżnienia:

 2006  pierwsza nagroda za rozprawę habilitacyjną „Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego” w XLI Konkursie „Państwa i Prawa”
 2002   stypendium zagraniczne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 1998   stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 1997  nagroda za najlepszy doktorat w roku 1997 w piątej edycji Konkursu im. Prof. W. Kuli, administrowanego przez Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 1988   nagroda im. Ryszarda Pomirowskiego za najlepsze świadectwo maturalne w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie