Sędzia SN USA Antonin Scalia (na zdjęciu w Pałacu Staszica, PAN) z wizytą w Warszawie na zaproszenie dra Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich w 2009 roku.

1. HLA_Hart_Nightmare_and_Noble_Dream.pdf

2. A. Scalia, Mullahs of the West: Judges as Moral Arbiters

 Scalia_at_the_Warsaw_Royal_Castle.pdf

3.  M.A. Glendon, Religious Freedom - A Second-Class Right?

Glendon_freedom_of_religion_a_secondclass_right.pdf

4. John O'Sullivan, No Offense: The New Threats to Free Speech

http://online.wsj.com/articles/no-offense-the-new-threats-to-free-speech-1414783663?mod=trending_now_2