Textbook on the First Amendment:

Freedom of Speech and Freedom of Religion

Książka stanowi owoc przeszło dziesięcioletnich doświadczeń uczenia o wolności słowa i wolności religijnej, chronionych przez I poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych. Na oddawany do rąk czytelników podręcznik składają się wybrane wyroki amerykańskich sądów, aby dostarczyć materiału do kompetentnej dyskusji na temat tych dwóch wolności. Orzeczenia, w tym zdania zbieżne i odrębne, tak wybrano – czasem skrócono, żeby wydobyć najważniejsze zagadnienia, dyskutowane przez strony i sędziów. Książka mówi o amerykańskim poszanowaniu wolności słowa i wolności religijnej, a skoro Sąd Najwyższy USA jest ostatecznym ich strażnikiem w porządku konstytucyjnym, zdecydowana większość przytoczonych w książce wyroków to orzeczenia właśnie tego sądu.

This textbook is the result of the ten years’ experience of teaching about the First Amendment to the United States Constitution.  The textbook provides materials for discussion and consists only of selected opinions of American courts which have been abridged to enucleate the main problem and not burden the reader with all the details, and also to avoid discussing legal issues that are not directly related to the present subject matter.  The “Textbook on the First Amendment” is about respect for and appreciation of the freedom of speech and freedom of religion.  The United States Supreme Court is the ultimate defender of liberty and the pre-eminent guardian of the two freedoms, which is why the overwhelming majority of cited sentences are from that Court.