Ukazał się nowy numer Forum Prawniczego oznaczony jako 5/2013, w którym znaleźć można także mój artykuł pt. "Finansowa analiza prawa a znaczenie prawa rzymskiego". Tekst, jak i całe czasopismo, są w pełnym dostępie zarówno do przeglądania jako całość, jak i  w pdf w zakładce "Archiwum magazynu", patrz www.forumprawnicze.eu