https://www.law.uj.edu.pl/kprz/aktualnosci/zapraszamy-na-konferencje-ogolnopolska-srodki-zaskarzenia-rzymski-pierwowzor-i-rozwiazania-wspolczesne-dnia-12-maja-do-sali-libraria-collegium-maius/

 

 Ogólnopolska Konferencja

Środki zaskarżenia – rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne

Kraków, dnia 12 maja 2023 r.

 

Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15

sala Libraria

Organizatorzy:

Katedra Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zakład Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Katedra Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego

Partner strategiczny:

Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej

Patronat honorowy:

Izba Komornicza w Krakowie

11.00 – 11.10: otwarcie Konferencji – prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

11.10 –12.35: I panel

–  prowadzący panel: ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier

11.10 – 11.25: ‘Nihil sumul inventum est et perfectum’ – how the Roman civil procedure sowed the seeds of contemporary legal remedies? – prof. dr Tatjana Zoroska Kamilovska – Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Świętych Cyryla                                     i Metodego w Skopje

11.25 – 11.40: Newly revealed circumstances as a basis for out-of-instance proceeding in the civil procedure of Ukraine – prof. dr Roksolana Khanyk – Pospolitak – Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko – Mohylańska”

11.40 – 11.55: Legal Challenges Facing the Federal Trade Commission  prof. James C. Cooper, Antonin Scalia Law School, George Mason University

11.55 – 12.10: Modele środków zaskarżenia sensu largo w międzynarodowym postępowaniu cywilnym– dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ, dr Edyta Figura – Góralczyk

12.10 – 12.25: ‘Zdobyć świat można nie zsiadając z konia, rządzić światem z jego grzbietu się nie da’ – uwagi o zawiłościach prawa i procesu trzynastowiecznej Mongolii – dr hab. Marian Małecki, prof. UJ

12.25 – 12.35 – dyskusja

 

12.35 – 12.55 – przerwa kawowa

12.55 – 14.55: II panel

– prowadzący panel: dr hab. Radosław Flejszar

12.55 – 13.10: System środków zaskarżenia w postępowaniu rozpoznawczym – od prawa rzymskiego do współczesności – dr hab. Joanna Bodio, prof. UMCS

13.10 – 13.25: Postępowanie zaoczne a możliwość wniesienia apelacji w prawie rzymskim – dr hab. Renata Świrgoń – Skok, prof. URz

13.25 – 13.40: Zakaz ‘reformationis in peius’ – rodowód i ewolucja toposu prawniczego – dr Paulina Święcika, Uniwersytet Jagielloński

13.40 – 13.55: Appellatio cum beneficium novorum – dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁ

13.55 – 14.10: Model apelacji karnej w świetle ostatnich zmian stanu prawnego – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ

14.10 – 14.25: Model apelacji cywilnej w świetle ostatnich zmian k.p.c. – dr hab. Piotr Rylski, prof. UW

14.25 – 14.55 – dyskusja

 

15.00 – 15.50 – obiad

 

16.00 – 16.30: III panel 

– prowadzący panel: prof. dr hab. Andrzej Marciniak

16.00 – 16.15: Środki zaskarżenia przed pretorem – ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, Uniwersytet Jagielloński

16.15 – 16.30: ‘Suppilcatio’ do prefekta pretorianów – dr Karolina Wyrwińska, Uniwersytet Jagielloński

16.30 – 16.45: ‘Locatio conductio’ a środki zaskarżenia – dr Grzegorz Blicharz, Uniwersytet Jagielloński

16.45 – 17.00: ‘Res iudicata’ a zaskarżenie ‘in perpetuum’ w prawie Republiki Weneckiej – dr hab. Łukasz Marzec, Uniwersytet Jagielloński

17.00 – 17.15: Odwołanie w sprawach cywilnych do Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Wolnym Mieście Krakowie – prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, Uniwersytet Jagielloński

17.15 – 17.30: Zasada non est inhouandum ab executione’ we współczesnym prawie polskim – Henryka Bednorz-Godyń, Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie

17.30 – 18.00 – dyskusja i zamknięcie konferencji