2023.01.27 Wroclawska Wolnosc fot. Pawel Piotrowski 117.jpg

27 stycznia 2023 roku doktor Małgorzacie Longchamps de Bérier przyznano pośmiertnie odznakę honorową „Wrocławska Wolność”, przyznaną pośmiertnie w 2021 r., w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Odznakę honorową przyznaje Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego na wniosek Kapituły. Odznaka honorowa „Wrocławska Wolność” przyznawana jest osobom, które w okresie dyktatury komunistycznej przed 1989 rokiem, będąc członkami społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego (pracownikami lub studentami) stawały w obronie podstawowych wartości, takich jak wolność, prawda, sprawiedliwość, godność człowieka. Odznaka honorowa „Wrocławska Wolność” może zostać przyznana także pośmiertnie, w takim przypadku przekazuje się ją na ręce przedstawiciela najbliższej rodziny. W pierwszej edycji szczególnie honorowani zostali członkowie naszej wspólnoty, którzy zaangażowali się w działalność opozycyjną w czasie stanu wojennego.

Na wniosek prof. Ryszarda Balickiego odznakę honorową Wrocławska Wolność otrzymała pośmiertnie dr Małgorzata Longchamps de Bérier (1950-1989) – prawniczka związana z Uniwersytetem Wrocławskim, zmarła przedwcześnie w 1989 r. Nie doczekała wolnej Polski, dla której tak wiele poświęciła, działając, mimo postępującej choroby, zarówno w strukturach legalnej, jak i zdelegalizowanej po wprowadzeniu stan wojennego „Solidarności”.

 IMG 4110

fot. Andrzej Jerie

 IMG 4115

Odznaka honorowa „Wrocławska Wolność” przekazana została przez prof. Patrycję Matusz, prorektorkę UWr, członkom rodziny Uhonorowanej: siostrze Katarzynie Walewskiej i bratankowi księdzu prof. Franciszkowi Longchamps de Bérier. W uroczystości wzięli udział zgłaszający kandydaturę prof. Ryszard Balicki, a także przyjaciele Uhonorowanej, m.in. autorki jej biografii, panie Małgorzata Wanke-Jakubowska, Maria Wanke-Jerie, oraz członkowie Kapituły, z jej przewodniczącym, prof. Romanem Dudą.

Źródło i galeria fotografii: https://uwr.edu.pl/wroclawska-wolnosc-dla-dr-malgorzaty-longchamps-de-berier/