Dzień pierwszy (Ewangelia J 11,1–45)

https://www.youtube.com/watch?v=WZJEcHITSAE

Dzień drugi (Ewangelia J 8,1–11)

https://www.youtube.com/watch?v=NJjW7WfSpCg

Dzień trzeci (Ewangelia J 8,21–30)

https://www.youtube.com/watch?v=_57Xhsia3qY

Dzień czwarty (Ewangelia J 8,31–42)

https://www.youtube.com/watch?v=oEIW9ju0vDc