Kontekst polityczny osłabł i daje się usłyszeć głosy, których treść wcale nie zaskakuje:

https://www.tvp.info/46690979/ekspert-o-in-vitro-z-zamrozonych-jajeczek-wieszwiecej