Po 25 latach ukazuje się drugie wydanie książki profesora Henryka Kupiszewskiego Prawo rzymskie a współczesność nakładem Wydawnictwa OD.NOWA. Książkę przejrzeli i wstępem opatrzyli Tomasz Giaro i Franciszek Longchamps de Berier. We wstępie napisali między innymi:

"Nieco inna jest współczesność w porównaniu z rokiem 1988, kiedy książkę ogłoszono drukiem, a nawet z rokiem 1993, w którym zmarł Autor. Zmienił się świat i Polska. Po co więc wznawiać dzieło historyczne? Przygotowując nowe wydanie, przeczytaliśmy pracę naszego mistrza na nowo. I choć książkę znaliśmy świetnie, bo z nią wzrastaliśmy naukowo, zauważyliśmy, że wciąż zadziwia dzięki swej wielowątkowości. Nie bez znaczenia musi być i to, że zmienia się nasza własna perspektywa. Teraz uświadomiliśmy sobie, że bez poznania myśli Henryka Kupiszewskiego, wyrażonych w jego dziele Prawo rzymskie a współczesność, trudno zrozumieć, co zdarzyło się w nauce i nauczaniu prawa rzymskiego w ostatnim ćwierćwieczu. Myśli te okazały się inspirujące, a nawet prorocze, skoro przewijające się w pracy wątki niektórzy – nawet nieświadomie – podejmowali i rozwijali w ostatnich dziesięcioleciach. Taki też był jej Autor: mądry i szlachetny, dalekowzroczny i inspirujący."

Profesor Henryk Kupiszewski pisał w przedmowie:

"Z wdzięcznością dedykuję tę pracę moim Nauczycielom. Profesorowi Wacławowi Osuchowskiemu zawdzięczam pierwsze zetknięcie się z historią i instytucjami prawa rzymskiego. Jego cotygodniowe czterogodzinne wykłady w auli przy ul. św. Anny w Krakowie były dla nas pierwszoroczniaków Anno Domini 1946/47 wejściem w wielki świat myśli prawniczej, były ukazaniem możliwości budowy lepszego jutra na pogorzelisku II wojny światowej."

Kim był profesor Henryk Kupiszewski? Urodził się w 1927 roku. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1950 roku. Rok później jako asystent w Instytucie Papirologii i Prawa Antycznego na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego podjął pracę u boku swego mistrza – profesora Rafała Taubenschlaga. Stopień doktora (wtedy nazywany „kandydat nauk”) uzyskał w 1957 roku, habilitował się zaś w roku 1964. Uczył prawa rzymskiego od 1961 roku najpierw jako adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1974 roku także na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1971 roku, a zwyczajnego w roku 1988. Społeczność akademicka wybrała go prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego w 1981 roku. Rzeczypospolita Polska jako pierwszemu powierzyła w 1990 roku misję ambasadora przy Stolicy Apostolskiej.

Ukazało się właśnie nakładem wydawnictwa OD.NOWA drugie wydanie "Warsztatów prawniczych. Prawo rzymskie". Jest poprawione, uzupełnione i rozszerzone - Kraków 2013.

http://www.youtube.com/watch?v=ERMx_uaGb3s

 

We wstępie autorzy napisali:

"Warsztaty prawnicze. Prawo rzymskie” zaplanowaliśmy nie tylko jako pomoc w wykładzie, prowadzonym na podstawie wydanego przez PWN podręcznika „Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego”. Nie chcieliśmy, aby służyły wyłącznie jako zeszyt ćwiczeń w dydaktyce, prowadzonej na pierwszych latach wydziałów prawa i administracji. Opracowaliśmy je jako autonomiczny przewodnik dla zainteresowanych proponowaną w nim tematyką. Wobec licznych, docierających do nas opinii mamy uzasadnioną nadzieję, że sięgną po „Warsztaty prawnicze” doktoranci, aplikanci i praktycy, wspominający z przyjemnością i z uznaniem prawo rzymskie ze swych studenckich lat. Ufamy, że propozycja zawarta w książce będzie uznana za przystępną przez nie-prawników, którzy chcieliby poznać jedną z trzech podstaw europejskiej cywilizacji."

"Dostępne czytelnikom w wielu zbiorach przedstawienie łacińskich maksym prawniczych rozbudowaliśmy o odniesienia do współczesności. Staraliśmy się też zaznaczyć, że są stosunkowo często wykorzystywane w argumentacji prawniczej, a właściwe im treści niejednokrotnie znajdują kontynuację w kodyfikacjach cywilnych."

Nie tylko studentów prawa zapraszam na Mszę świętą we wtorki o 18:45 do Kolegiaty św. Anny w Krakowie (kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej - wejście z prezbiterium na lewo od głównego ołtarza). Po Mszy świętej spotkania o 19:30 Koła Naukowego TI ESTIN ALETHEIA. Zaproszenie aktualne zawsze z wyjątkiem czasu sesji egzaminacyjnych i przerw w zajęciach uniwersyteckich.

A. Tycner, Polacy z hugenotów ukazał się w "Ludzie. Do rzeczy" 3/2013, strony 42-44

 

 Z przyjemnością informuję, że ukazała się w Turynie w wydawnictwie Gappichelli książka pt. "L'abuso del diritto nell'esperienza del diritto privato romano". 

 

 

Najnowsze publikacje to:

 artykuł

Prawo wobec grzechu strukturalnego, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci ks. prof. Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Sitarz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin 2013, s. 767-77.

Pobierz PDF:  Prawo wobec grzechu strukturalnego (0,5 MB)

recenzje:

Emocje w interpretacji prawa a opis rzeczywistości. Refleksje na marginesie książki Ernesta Bianchiego ‘Per un’indagine sul principio ‘conceptus pro iam nato habetur’, Forum prawnicze 3(11)/2012, s. 63-7.

 

O wniosku analogicznym „między logiką a jurysprudencją”, czyli ani tu, ani tam, Forum Prawnicze 6(14)/ 2012, s. 50-62.

Pobierz PDF:  O wniosku analogicznym „między logiką a jurysprudencją”, czyli ani tu, ani tam (0,5 MB)

 [odpowiedźna tę recenzję dostępna na www.forumprawnicze.eu ]

Textbook on the First Amendment:

Freedom of Speech and Freedom of Religion

Książka stanowi owoc przeszło dziesięcioletnich doświadczeń uczenia o wolności słowa i wolności religijnej, chronionych przez I poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych. Na oddawany do rąk czytelników podręcznik składają się wybrane wyroki amerykańskich sądów, aby dostarczyć materiału do kompetentnej dyskusji na temat tych dwóch wolności. Orzeczenia, w tym zdania zbieżne i odrębne, tak wybrano – czasem skrócono, żeby wydobyć najważniejsze zagadnienia, dyskutowane przez strony i sędziów. Książka mówi o amerykańskim poszanowaniu wolności słowa i wolności religijnej, a skoro Sąd Najwyższy USA jest ostatecznym ich strażnikiem w porządku konstytucyjnym, zdecydowana większość przytoczonych w książce wyroków to orzeczenia właśnie tego sądu.

This textbook is the result of the ten years’ experience of teaching about the First Amendment to the United States Constitution.  The textbook provides materials for discussion and consists only of selected opinions of American courts which have been abridged to enucleate the main problem and not burden the reader with all the details, and also to avoid discussing legal issues that are not directly related to the present subject matter.  The “Textbook on the First Amendment” is about respect for and appreciation of the freedom of speech and freedom of religion.  The United States Supreme Court is the ultimate defender of liberty and the pre-eminent guardian of the two freedoms, which is why the overwhelming majority of cited sentences are from that Court.

 

 

W tomie "Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi", red. F. Longchamps de Berier, R. Sarkowicz, A. Szpunar, Warszawa 2012, ukazał się następujący artykuł:

 http://www.longchamps.pl/docs/Longchamps_podmiot_prawa.pdf

 

Staraniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Katedry Prawa Rzymskiego UJ ukazała się Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, który zmarł tragicznie w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Był adiunktem w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ i wiceministrem spraw zagranicznych.

Księga została podzielona na dwie części, odpowiadające dwóm głównym dziedzinom prawniczych zainteresowań doktora Andrzeja Kremera.

Część pierwsza pt. "Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna" - piszą w niej: prof. Krzysztof Amielańczyk, prof. Wojciech Dajczak, ks. prof. Antoni Dębiński, prof. Tomasz Giaro, prof. Wojciech Kowalski, amb. Henryk Litwin, ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, dr Łukasz Marzec, prof. Wiesław Mossakowski, dr Tomasz Palmirski, prof. Anna Pikulska-Radomska, prof. Jarosław Reszczyński, prof. Bronisław Sitek, dr Paulina Święcicka, prof. Rafał Wojciechowski, prof. Witold Wołodkiewicz, dr Karolina Wyrwińska. 

Część druga pt. "Prawo międzynarodowe i konsularne" - piszą w niej: prof. Jan Barcz, dr Paweł Czubik, prof. Roman Kwiecień. prof. Kazimierz Lankosz, prof. Izabela Lewandowska-Malec, prof. Ryszard Sarkowicz, prof. Stefan Sawicki, dr Tomasz Kamiński, prof. Wacław Uruszczak, prof. Irena Lipowicz.

 

W siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Alei J.Ch. Szucha 23 odbyła się 22 listopada 2012 roku uroczysta prezentacja Księgi pamiątkowej dedykowanej doktorowi Andrzejowi Kremerowi. Następnie pani Marii Kremer wręczył ją minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Sprawozdanie z uroczystości oraz zdjęcia można zobaczyć na stronie:

http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/

 

Strona tytułowa i spis treści (uwaga! w oryginalnej księdze numery stron są o dwa wyższe)

 

 

Z uwagi na liczne prośby o udostępnienie mojego tekstu "Audiatur et altera pars. Szkic o brakującej kolumnie Pałacu Sprawiedliwości" załączam go poniżej.

http://www.longchamps.pl/docs/audiatur_pol.pdf

Po 25 latach ukazuje się drugie wydanie książki profesora Henryka Kupiszewskiego Prawo rzymskie a współczesność nakładem Wydawnictwa OD.NOWA. Książkę przejrzeli i wstępem opatrzyli Tomasz Giaro i Franciszek Longchamps de Berier. We wstępie napisali między innymi:

"Nieco inna jest współczesność w porównaniu z rokiem 1988, kiedy książkę ogłoszono drukiem, a nawet z rokiem 1993, w którym zmarł Autor. Zmienił się świat i Polska. Po co więc wznawiać dzieło historyczne? Przygotowując nowe wydanie, przeczytaliśmy pracę naszego mistrza na nowo. I choć książkę znaliśmy świetnie, bo z nią wzrastaliśmy naukowo, zauważyliśmy, że wciąż zadziwia dzięki swej wielowątkowości. Nie bez znaczenia musi być i to, że zmienia się nasza własna perspektywa. Teraz uświadomiliśmy sobie, że bez poznania myśli Henryka Kupiszewskiego, wyrażonych w jego dziele Prawo rzymskie a współczesność, trudno zrozumieć, co zdarzyło się w nauce i nauczaniu prawa rzymskiego w ostatnim ćwierćwieczu. Myśli te okazały się inspirujące, a nawet prorocze, skoro przewijające się w pracy wątki niektórzy – nawet nieświadomie – podejmowali i rozwijali w ostatnich dziesięcioleciach. Taki też był jej Autor: mądry i szlachetny, dalekowzroczny i inspirujący."

Profesor Henryk Kupiszewski pisał w przedmowie:

"Z wdzięcznością dedykuję tę pracę moim Nauczycielom. Profesorowi Wacławowi Osuchowskiemu zawdzięczam pierwsze zetknięcie się z historią i instytucjami prawa rzymskiego. Jego cotygodniowe czterogodzinne wykłady w auli przy ul. św. Anny w Krakowie były dla nas pierwszoroczniaków Anno Domini 1946/47 wejściem w wielki świat myśli prawniczej, były ukazaniem możliwości budowy lepszego jutra na pogorzelisku II wojny światowej."

Kim był profesor Henryk Kupiszewski? Urodził się w 1927 roku. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1950 roku. Rok później jako asystent w Instytucie Papirologii i Prawa Antycznego na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego podjął pracę u boku swego mistrza – profesora Rafała Taubenschlaga. Stopień doktora (wtedy nazywany „kandydat nauk”) uzyskał w 1957 roku, habilitował się zaś w roku 1964. Uczył prawa rzymskiego od 1961 roku najpierw jako adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1974 roku także na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1971 roku, a zwyczajnego w roku 1988. Społeczność akademicka wybrała go prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego w 1981 roku. Rzeczypospolita Polska jako pierwszemu powierzyła w 1990 roku misję ambasadora przy Stolicy Apostolskiej.

Ukazało się właśnie nakładem wydawnictwa OD.NOWA drugie wydanie "Warsztatów prawniczych. Prawo rzymskie". Jest poprawione, uzupełnione i rozszerzone - Kraków 2013.

http://www.youtube.com/watch?v=ERMx_uaGb3s

 

We wstępie autorzy napisali:

"Warsztaty prawnicze. Prawo rzymskie” zaplanowaliśmy nie tylko jako pomoc w wykładzie, prowadzonym na podstawie wydanego przez PWN podręcznika „Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego”. Nie chcieliśmy, aby służyły wyłącznie jako zeszyt ćwiczeń w dydaktyce, prowadzonej na pierwszych latach wydziałów prawa i administracji. Opracowaliśmy je jako autonomiczny przewodnik dla zainteresowanych proponowaną w nim tematyką. Wobec licznych, docierających do nas opinii mamy uzasadnioną nadzieję, że sięgną po „Warsztaty prawnicze” doktoranci, aplikanci i praktycy, wspominający z przyjemnością i z uznaniem prawo rzymskie ze swych studenckich lat. Ufamy, że propozycja zawarta w książce będzie uznana za przystępną przez nie-prawników, którzy chcieliby poznać jedną z trzech podstaw europejskiej cywilizacji."

"Dostępne czytelnikom w wielu zbiorach przedstawienie łacińskich maksym prawniczych rozbudowaliśmy o odniesienia do współczesności. Staraliśmy się też zaznaczyć, że są stosunkowo często wykorzystywane w argumentacji prawniczej, a właściwe im treści niejednokrotnie znajdują kontynuację w kodyfikacjach cywilnych."

Nie tylko studentów prawa zapraszam na Mszę świętą we wtorki o 18:45 do Kolegiaty św. Anny w Krakowie (kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej - wejście z prezbiterium na lewo od głównego ołtarza). Po Mszy świętej spotkania o 19:30 Koła Naukowego TI ESTIN ALETHEIA. Zaproszenie aktualne zawsze z wyjątkiem czasu sesji egzaminacyjnych i przerw w zajęciach uniwersyteckich.

A. Tycner, Polacy z hugenotów ukazał się w "Ludzie. Do rzeczy" 3/2013, strony 42-44

 

 Z przyjemnością informuję, że ukazała się w Turynie w wydawnictwie Gappichelli książka pt. "L'abuso del diritto nell'esperienza del diritto privato romano". 

 

 

Najnowsze publikacje to:

 artykuł

Prawo wobec grzechu strukturalnego, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci ks. prof. Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Sitarz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin 2013, s. 767-77.

Pobierz PDF:  Prawo wobec grzechu strukturalnego (0,5 MB)

recenzje:

Emocje w interpretacji prawa a opis rzeczywistości. Refleksje na marginesie książki Ernesta Bianchiego ‘Per un’indagine sul principio ‘conceptus pro iam nato habetur’, Forum prawnicze 3(11)/2012, s. 63-7.

 

O wniosku analogicznym „między logiką a jurysprudencją”, czyli ani tu, ani tam, Forum Prawnicze 6(14)/ 2012, s. 50-62.

Pobierz PDF:  O wniosku analogicznym „między logiką a jurysprudencją”, czyli ani tu, ani tam (0,5 MB)

 [odpowiedźna tę recenzję dostępna na www.forumprawnicze.eu ]

Textbook on the First Amendment:

Freedom of Speech and Freedom of Religion

Książka stanowi owoc przeszło dziesięcioletnich doświadczeń uczenia o wolności słowa i wolności religijnej, chronionych przez I poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych. Na oddawany do rąk czytelników podręcznik składają się wybrane wyroki amerykańskich sądów, aby dostarczyć materiału do kompetentnej dyskusji na temat tych dwóch wolności. Orzeczenia, w tym zdania zbieżne i odrębne, tak wybrano – czasem skrócono, żeby wydobyć najważniejsze zagadnienia, dyskutowane przez strony i sędziów. Książka mówi o amerykańskim poszanowaniu wolności słowa i wolności religijnej, a skoro Sąd Najwyższy USA jest ostatecznym ich strażnikiem w porządku konstytucyjnym, zdecydowana większość przytoczonych w książce wyroków to orzeczenia właśnie tego sądu.

This textbook is the result of the ten years’ experience of teaching about the First Amendment to the United States Constitution.  The textbook provides materials for discussion and consists only of selected opinions of American courts which have been abridged to enucleate the main problem and not burden the reader with all the details, and also to avoid discussing legal issues that are not directly related to the present subject matter.  The “Textbook on the First Amendment” is about respect for and appreciation of the freedom of speech and freedom of religion.  The United States Supreme Court is the ultimate defender of liberty and the pre-eminent guardian of the two freedoms, which is why the overwhelming majority of cited sentences are from that Court.

 

 

W tomie "Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi", red. F. Longchamps de Berier, R. Sarkowicz, A. Szpunar, Warszawa 2012, ukazał się następujący artykuł:

 http://www.longchamps.pl/docs/Longchamps_podmiot_prawa.pdf

 

Staraniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Katedry Prawa Rzymskiego UJ ukazała się Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, który zmarł tragicznie w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Był adiunktem w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ i wiceministrem spraw zagranicznych.

Księga została podzielona na dwie części, odpowiadające dwóm głównym dziedzinom prawniczych zainteresowań doktora Andrzeja Kremera.

Część pierwsza pt. "Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna" - piszą w niej: prof. Krzysztof Amielańczyk, prof. Wojciech Dajczak, ks. prof. Antoni Dębiński, prof. Tomasz Giaro, prof. Wojciech Kowalski, amb. Henryk Litwin, ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, dr Łukasz Marzec, prof. Wiesław Mossakowski, dr Tomasz Palmirski, prof. Anna Pikulska-Radomska, prof. Jarosław Reszczyński, prof. Bronisław Sitek, dr Paulina Święcicka, prof. Rafał Wojciechowski, prof. Witold Wołodkiewicz, dr Karolina Wyrwińska. 

Część druga pt. "Prawo międzynarodowe i konsularne" - piszą w niej: prof. Jan Barcz, dr Paweł Czubik, prof. Roman Kwiecień. prof. Kazimierz Lankosz, prof. Izabela Lewandowska-Malec, prof. Ryszard Sarkowicz, prof. Stefan Sawicki, dr Tomasz Kamiński, prof. Wacław Uruszczak, prof. Irena Lipowicz.

 

W siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Alei J.Ch. Szucha 23 odbyła się 22 listopada 2012 roku uroczysta prezentacja Księgi pamiątkowej dedykowanej doktorowi Andrzejowi Kremerowi. Następnie pani Marii Kremer wręczył ją minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Sprawozdanie z uroczystości oraz zdjęcia można zobaczyć na stronie:

http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/

 

Strona tytułowa i spis treści (uwaga! w oryginalnej księdze numery stron są o dwa wyższe)

 

 

Z uwagi na liczne prośby o udostępnienie mojego tekstu "Audiatur et altera pars. Szkic o brakującej kolumnie Pałacu Sprawiedliwości" załączam go poniżej.

http://www.longchamps.pl/docs/audiatur_pol.pdf