przyniósł dwa nowe teksty. Pierwszy to felieton z cyklu "Powtórka z Rzymu", drugi jest w sobotnio-niedzielnym "PlusieMinusie" dłuższym artykułem o prawie amerykańskim:

http://prawo.rp.pl/artykul/1156330-Dobro-jest-znacznie-ciekawsze.html

http://www.rp.pl/artykul/1156989-Sumienie-korporacji.html

 

Małgorzata Wanke-jakubowska napisała piękny artykuł o siostrze mego Ojca, Małgorzacie Longchamps de Berier. W trójkę byliśmy w 1981 roku na odsłonięciu pomnika Poznańskiego Czerwca '56...

http://gosc.pl/doc/2230187.Malgorzata-Longchamps-de-Berier

 

 

W drugim numerze tegorocznym "Forum Prawniczego" ukazał się artykuł pt. "Polityczny podział wzdłuż linii podziału religijnego? Dwa nowe orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych", strony 2-15

- do przeczyatnia bez ograniczeń dostępu na:

www.forumprawnicze.eu

We wtorek, 17 czerwca 2014 roku Camillo kardynał Ruini ogłosił w Watykanie, że tegoroczną Nagrodę Ratzingera otrzymuje ks. prof. Waldemar Chrostowski. Jest pierwszym Polakiem, któremu przyznano tę prestiżową nagrodę naukową.

SERDECZNE GRATULACJE!!!

Ukazało się właśnie nakładem PWN nowe, drugie wydanie naszego podręcznika "Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego".

W wstępie do niego, czytamy:

Pierwsze wydanie naszego podręcznika rzeczywiście okazało się zaproszeniem do dyskusji o treści i formie przedstawienia prawa rzymskiego w XXI w. oraz o kierunkach badań romanistycznych. Weryfikację przydatności książki przyniósł proces dydaktyczny i niezawodni studenci. Pokazali, że podstawowym problemem pierwszego wydania stała się komunikatywność i pomogli w osiągnięciu lepszej formy przekazu. Studenci i doktoranci sygnalizowali nam typowe problemy odnalezienia się w prawniczym laboratorium. Zasadnicze zmiany formy drugiego wydania podporządkowaliśmy zadaniu ułatwieniu korzystania z podręcznika. Polegają one, po pierwsze, na wprowadzeniu odsyłaczy wewnętrznych. W nawiasach kwadratowych zaznaczono, w jakim fragmencie – ponumerowanym hierarchicznie, aby łatwo było doń dotrzeć przez spis treści – szukać wyjaśnienia kwestii rozważanych w danym zdaniu. Strzałka wskazuje, czy zagadnienie omówiono wcześniej, czy też student odnajdzie je w dalszej części książki. Po drugie, wprowadziliśmy kilka poziomów graficznych tekstu. W rozdziale pierwszym wyróżnia je czcionka zwykła oraz petit, którym zaznaczyliśmy informacje przeznaczone dla osób szczególnie zainteresowanych tradycją romanistyczną. W rozdziałach od drugiego do szóstego zdecydowaliśmy się na trzy poziomy tekstu. Czcionką zwykłą przedstawiamy zasadniczy wykład prawa rzymskiego w antyku, petitem podajemy informacje uzupełniające i rozszerzające wiedzę o prawie starożytnym, a fragmenty na szarym tle mówią o losach rzymskich regulacji w prawie powszechnym lub współczesnych porządkach prawnych. W celu porządkowania niektórych informacji czasem zastosowaliśmy ramki. Dodany na końcu wykaz wybranej literatury do poszczególnych rozdziałów obejmują prace, które wyróżniły się wpływem na kształt podręcznika i dlatego są kluczowe dla dyskusji naukowej zgodnej z duchem podręcznika oraz podstawowe nowe publikacje. Pełną informację bibliograficzną oferują bazy danych  i specjalistyczne publikacje. Znajomość łaciny jest niestety rzadka. Zwrócili na to uwagę również nasi studenci. Staraliśmy się więc, aby i bez niej dawało się łatwo skorzystać z rzymskiego doświadczenia prawniczego. Książka ma umożliwić posługiwanie się – choćby tylko w sposób techniczny – używanymi do dziś dość powszechnie – terminami i wyrażenia, które europejska tradycja prawna oraz prawnicza przejęła z Rzymu i od uczonych, korzystających z prawa rzymskiego przez kolejne stulecia. Ułatwieniem będzie indeks terminów łacińskich, który pozwoli odczytać znaczenie obcobrzmiących słów i zwrotów.

Ukazał się nowy numer Forum Prawniczego oznaczony jako 5/2013, w którym znaleźć można także mój artykuł pt. "Finansowa analiza prawa a znaczenie prawa rzymskiego". Tekst, jak i całe czasopismo, są w pełnym dostępie zarówno do przeglądania jako całość, jak i  w pdf w zakładce "Archiwum magazynu", patrz www.forumprawnicze.eu