WIadomości

http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php?option=com_content&view=article&id=237:chiny-2015&catid=3&Itemid=34

 

Nowe zdjęcia:

- 5-6 listopada 2015 roku w China University of Political Science and Law w Pekinie zjazd z cyklu Legal Reform of Market Economy; mój referat pt. Private Law in Transition: Jurisdictions of Polish Law within Last 100 Years

- 16 października 2015 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pekińskiego seminarium z udziałem profesorów, doktorantów i studentów tegoż wydziału oraz profesorów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego; moje wsytąpienie Roman Legal Maxims in Private Law Studies.

- 16 października 2015 roku w Instytucie Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie Sino-Polish Seminar on Comparative Law; mój referat Private Law Methodology and the Common Roots of Chinese Law and Polish Law.

- 14-21 października 2015 roku w Pekinie Warsaw-Beijing Forum i mój referat Transformation of Private Law in Poland within Last 100 Years.

Mój przyczynek w książce - pracy zbiorowej, która składa się z rozdziałów, dotyczących różnych dziedzin nauki:

La memoria collettiva nella tradizione giuridica europea, w: La memoria e le memorie. Atti delle "Giornate Interdisciplinari di Bioetica", Universita' degli Studi di Catania-Centro di ricerca "Bios&Law", red. S. Randazzo, ARACNE editrice, Ariccia 2014, s. 75-83

http://prawo.rp.pl/artykul/1163437-Sedziowie-na-strazy-uczciwosci-wyborow.html

http://prawo.rp.pl/artykul/1159928-Wspolczesne-niewolnictwo.html

http://www.radioplus.pl/program-czytaj/1014/86456/kosciol_wczoraj_-_dzis_-_jutro_14_12_2014

Ukazał się nowy numer Krakowskich studiów z historii państwa i prawa” 7/2014 nr 1, a w nim artykuł Z uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: powoływanie łacińskich reguł i maksym na przykładzie nemo plus iuris”.

http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2014/Tom-7-Zeszyt-1-2014/art/3733/

 

przyniósł dwa nowe teksty. Pierwszy to felieton z cyklu "Powtórka z Rzymu", drugi jest w sobotnio-niedzielnym "PlusieMinusie" dłuższym artykułem o prawie amerykańskim:

http://prawo.rp.pl/artykul/1156330-Dobro-jest-znacznie-ciekawsze.html

http://www.rp.pl/artykul/1156989-Sumienie-korporacji.html