w Radio Kraków dnia 31 lipca 2017 roku:

spotkanie z redaktorem Maciejem Zdziarskim w nieco ponad 31 minut na gościnnej antenie.

 

 

Sądowa instytucjonalizacja małżeństwa osób tej samej płci w Stanach Zjednoczonych [Judicial Institutionalizing of Same-Sex Marriage in the United States], „Forum Prawnicze” 2016 nr 6 [ukazał się w 2017], 3-15;

The Phenomenon of Decodification and the Decodification Way of Modern Thinking about Law: Ancient Legal Experience and Present Risks for Legal Systems, „Revista General de Derecho Romano” 2016 nr 27, RI §418109, p. 12 (1-15) [=Myślenie dekodyfikacyjne a zjawisko dekodyfikacji, w: Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu, ed. F. Longchamps de Bérier, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, 269-293]; 

[wraz z W. Dajczakiem] Wątpliwości co do oceny czasopisma prawniczego a spór o istotę prawa, „Forum Prawnicze” 2016 nr 3, 3-22;

Císař a in vitro. Právo versus morálka a polityka v polské debatĕ o bioetice, przeł. , Lucie Szymanowská, „Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti” 2016 nr 6, 36-41 [=Prawo a moralność i polityka – na przykładzie zagadnień bioetycznych, Forum Prawnicze” 2015 nr 6, 14-21]; 

Wreszcie zostały zebrane moje felietony z różnych dziedzin współczesnego prawa, które nawiązują do wartości i zasad prawa rzymskiego. Pięćdziesiąt niezależnych tekstów niesie refleksje o bieżących zagadnieniach. Dowodzi przydatności doświadczenia prawa rzymskiego jako źródła inspiracji, kryterium oceny, nośnika cywilizacji.

„Każda z opowieści to spójna, przemyślana historia. Prowadzony z żelazną konsekwencją logiczny wywód mający swój rytm, początek i koniec. Dużo tu zarówno serca i mądrości, jak i przenikliwości tropiciela Rzymu w XXI wieku. Także niespodziewanych zwrotów akcji” (Od redaktora prowadzącego).

Nowe rysunki Andrzeja Krauzego ilustrują całość, która ukazuje się pod patronatem „Rzeczpospolitej”.Patrz:
http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/303189980-Ile-Rzymu-pozostalo-w-nas.html
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/ks-prof-franciszek-longchamps-de-berier-powtorka-z-rzymu/
http://www.ptwk.pl/index.php/2-uncategorised/106-konkurs-nkr-2017

plakat_ks_franciszek_a3-druk.jpg

W siedzibie KEP odbyła się 19 kwietnia 2017 roku konferencja „Koncepcja państwa w perspektywie nauczania Józefa Ratzingera/Benedykta XVI", zorganizowana przez watykańską Fundację Josepha Ratzingera, Konferencję Episkopatu Polski i Sejm RP.

http://episkopat.pl/konferencja-z-okazji-90-urodzin-papieza-seniora-benedykta-xvi-w-warszawie/

https://www.flickr.com/photos/episkopatnews/33749797520/in/album-72157679591384513/

i na przykład

http://wpolityce.pl/kosciol/336239-wyjatkowa-konferencja-kep-i-specjalny-list-od-benedykta-xvi-miedzy-innymi-o-radykalizmach-ruchow-muzulmanskich

O profesorach lwowskich zamordowanych w lipcu 1941 roku powiedziano i napisano już sporo. Dlaczego nigdy nie będzie za wiele? Zastrzeleni przez niemieckie komando, ponieważ byli Polakami i profesorami – polskimi profesorami we Lwowie.

"A prochy rozsypano w Lesie Krzywczyckim"

Egzekucja na Wzgórzach Wuleckich nie odbiegała zbytnio od innych okupacyjnych rozstrzelań. Wyobrażam sobie wykopane świeżo doły z przerzuconymi nad nimi deskami, na których stają po cztery osoby. Strzały na chwilę rozświetlają ciemność i ciała wpadają do zbiorowej mogiły. Nie pierwszy raz i nie ostatni podczas okupacji. Jednak morderstwo z 3 na 4 lipca, a więc tuż po wejściu Niemców do Lwowa, urasta do rangi symbolu. 

 

 

Rozmowa w Tygodniku "Idziemy".

Dla zaintersowanych także artykuł, którego tytuł nie sugeruję, że dotyczy również sytuacji w Sądzie Najwyższym USA:

[wraz z W. Dajczakiem] Wątpliwości co do oceny czasopisma prawniczego a spór o istotę prawa, „Forum Prawnicze” 2016 nr 3, s. 3-22.

 

zaproszenie na konferencję

Przedstawienie książki pt. "O wolność słowa i religii. praktyka i teoria" pod redakcją dra Krzysztofa Szczuckiego (UW) i ks. prof. Franciszeka Longchamps de Berier (UJ) odbyło się w piątek, 13 stycznia 2017 roku. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Sejmowego, gdyż zainteresowała Komisję Ustawodawczą Sejmu RP poprzedniej kadencji. Wydawnictwo zaplanowało konferencję poświęconą tematyce wolności słowa i religii w Sejmie RP. Z uwagi na niespokojną sytuację konferencja odbyła się w Belwederze

o książce

 

Podczas konferencji wystąpili (zdjęcia Paweł Kula, Wydawnictwo Sejmowe):

Wprowadzenie: dr Krzysztof Szczucki

 owolnosci 1

Słowo powitania:

min. Małgorzata Sadurska (Kancelaria Prezydenta RP)

 owolnosci 1

owolnosci 1

i dyr. Aleksandra Klimot-Bodzińska (Wydawnictwo Sejmowe)

 owolnosci 1

Sesję tematyczną poprowadził prof. Mirosław Granat, sędzia TK w stanie spoczynku

owolnosci 1

prof. Maria Gintowt-Jankowicz, sędzia TK w stanie spoczynku

Wolność słowa oraz wolność religii w służbie cywilnej

owolnosci 1

 

prof. Michał Królikowski

Prawnokarna ochrona przedmiotu kultu religijnego

owolnosci 1

owolnosci 1

prof. Paweł Sobczyk

Czy istnieją granice krytyki religii?

 owolnosci 1

Podsumowanie konferencji: ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier

owolnosci 1

Rozdział z książki

Niespodziewana kartka z dzieciństwa. Pamiętam wszystko dobrze, bo w Poznaniu zrodziła się moja, jedenastolatka świadomość polityczna. Okazuje się, że nie tylko ja tak dobrze pamiętam upalny czerwiec '81. Dziękuję!

http://twittertwins.pl/poznanski-czerwiec/