“Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu” 2022, Vol. 72, No. 3, s. 777–797

https://hrcak.srce.hr/clanak/406914

Sloppy education results in misdirected graduates. We need to see legal education as a matter of shaping in adepts something that can be called caliber of intellect. It is referring to the university formation of a way of thinking and of perceiving the world that distinguishes legal studies from any other intellectual or scientific preparation. The author argues that legal education in the main must ensure that graduates are historical lawyers. There are two occupational paths open to law graduates, that of practitioners and that of scholars. The vast majority choose to be practitioners. Law adopts not only a dogmatic or comparative legal perspective, but also a historical perspective of discourse and argumentation. The users of this argumentation — and, one might say, everyone who appreciates it — are, on the strength of this fact, historical lawyers. Law is in a constant process of historical development, therefore a historical lawyer is a realist lawyer. The historical lawyer, with his awareness of the inevitable successive changes in the law, has no illusions as to the immutability of specific regulations, and is consequently more able to estimate the spectrum of such changes and what future amendments might entail. He is aware of the mistakes of the past and can thus take care to avoid them in the future — and, hopefully, help others to avoid them, too.

 

Polska wersja

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/ks-franciszek-longchamps-de-berier-prawnik-historyczny/

 

 

 B226E09A E6D9 48DE 8015 806C94F3A5B2 1 201 a

 

 STUDIES ON LIFE AND HUMAN DIGNITY 

INTERNATIONAL SEMINAR JUNE 20th, 2022 

‘HUMAN DIGNITY, VULNERABILITY, 

 

AND SOCIAL JUSTICE’ 

a. 9:15 am Opening Ceremony i. Prof. María-Luisa Gómez-Jiménez (School of Law, University of Málaga) 

ii. Prof. José-María Puyol Montero (School of Law, Complutense University of Madrid) 

iii. Prof. Jane Driver (Harvard Medical School) 

iv. Prof. Daniel Sánchez Mata (Director of Real Colegio Complutense at Harvard)  

b. 9:30 am Panel 1 ‘Human Dignity and Human Rights’ i. Prof. Dra. Donna Hicks (Weatherhead Center for International Affairs, Harvard Kennedy School): “Dignity: Its Essential Role in Resolving Conflicts”. 

ii. Prof. Dra. Erin Daly (Delaware Law School, Executive Director of Dignity Rights International and Director of the Global Network for Human Rights and the Environment, USA): “Dignity Rights: A Global Overlapping Consensus”. 

iii. Prof. Dr. Liviu Olteanu (United Nations, Geneve): “How New World Order Scenarios Face Freedom of Conscience and Human Dignity. Countering Hatred, Abuses & Hate Speech in Time of Emergency Laws”. 

iv. Prof. Dr. Santiago Cañamares Arribas (School of Law, Complutense University of Madrid, Spain): "The Protection of the Right to Life in the Council of Europe and its Implications on the Recognition of Conscientious Objection in Life-related Situations". 

c. 10:45 am Discussion 

d. 11:15 am Coffee break 

e. 11:30 am Panel 2: ‘Caring the Vulnerable’ i. Prof. Dr. Hugo Ramírez García (Panamerican University, Mexico City): “Moral Absolutes in Business Practice. A Human Rights-Based Argument”. 

ii. Prof. Dr. Francesc Torralba (Director of Ethos Chair, Ramon Llull University, Barcelona, Spain): “The Human Being Confronted with his Vulnerability. Anthropological Considerations”. 

iii. Prof. Dra. Jane Driver (Harvard Medical School): “COVID-19 and the Collapse of the Care for Vulnerable Elders in the US”. 

f. 12:30 pm Discussion 

g. 1:00 pm Lunch 

h. 1:30 pm Panel 3: ‘Vulnerability at the end of life’ i. Prof. Dra. Maria Patrao Neves (President of the Bioethics Committee of Portugal, Professor of Ethics, University of the Azores): “The Principle of Human Vulnerability: How does it Apply to End-of-life Issues”. 

ii. Prof. José-María Puyol Montero (School of Law, Complutense University of Madrid, Spain): “Some Reflections on the New Legislation on Euthanasia in Europe”. 

iii. Prof. Dr. Trudo Lemmens (School of Law, University of Toronto, Canada): “Canada's Constitutionalization of 'Assisted Dying' and the Rapid Expansion and Normalization of Medically Induced Death”. 

i. 2:30 pm Discussion 

j. 3:00 pm Coffee Break  

k. 3:15 pm Panel 4: ‘Human Dignity and Social Justice’

i. Prof. Dr. Franciszek Longchamps de Bérier (School of Law, University of Cracow): “Laziness as an Anthropological Challenge for Law in the Time of the Pandemic”. 

ii. Prof. Dra. María Jesús Torquemada Sánchez (School of Law, Complutense University of Madrid, Spain): “In the Name of Dignity and the Right to a Name”. 

iii. Prof. Dr. Grzegorz Blicharz (School of Law, University of Cracow): “Dignity at Work: Digital Platform Workers as Freedmen”. 

iv. Prof. Dra. María-Luisa Gómez Jiménez (School of Law, Málaga University, Spain): “Exploring the Limits of AI from European and Spanish Administrative Law Approach”. 

l. 4:30 am General Discussion  

m. 5:00 pm Closing Ceremony i. Prof. María-Luisa Gómez Jiménez (School of Law, Malaga University, Spain) 

ii. Prof. Carol Steiker (Harvard Law School, Henry J. Friendly Professor of Law and Faculty Co-Director of the Criminal Justice Policy Program at Harvard Law School, USA) 

iii. Prof. Francesc Torralba (Ramon Llull University and La Caixa Foundation, Spain) 

iv. Prof. Daniel Sánchez Mata (Director of the Real Colegio Complutense at Harvard, USA) 

v. Prof. José-María Puyol Montero (School of Law, Universidad Complutense, Director of the Seminar, Spain) 

 

7CBABEDC 5C44 426A A072 5740BF9DA275 1 201 a

zdjęcie GOŚĆ NIEDZIELNY

 E65B975C 9CB1 4EF1 8C59 206AA9A18301 1 201 a

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju. My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych.  Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!

W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty. Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą.

Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J 2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.

Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.

Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.

Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.

Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.

Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.

Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości.

Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.

Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.

Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałaś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.

Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.

        Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.

 2EC90990 CF27 45CF 8450 72502C8EFDA5 1 201 a

7F61CA8F 4572 4F55 ADF6 8783119AD830 1 201 a 

Humanitaryzm a etyka chrześcijańska

Eskalacja kryzysu politycznego na granicy polsko-białoruskiej postawiła Polskę, ale także Polaków wobec dylematów, z którymi od bardzo dawno nie musieliśmy się mierzyć. Są to dylematy, bliskie tym jakie tym jakie towarzyszą sytuacji wojenne. Zresztą według standardów i doktryny naszych wschodnich sąsiadów to, co dzieje się na granicy jest traktowane jako wojna hybrydowa prowadzona na poziomie konfliktu, który nie wszedł w fazę kinetyczną, tzn. fazę klasycznego konfliktu militarnego. To jednak nie wszystko. Jako narzędzie prowadzenie tej wojny zostali użyci ludzi, migranci, którzy skuszeni możliwością przedostania się i życia, w którymś z krajów Unii Europejskiej stali się równocześnie napastnikami dążącymi do złamania prawa nienaruszalności Polskich granic jak i ofiarami. Pojawiły się głosy – polityków, aktywistów i publicystów – mówiące, że Polska nie powinna stawiać oporu tym ludziom, tylko ich przyjąć. Miałaby to być jedynie prawdziwie chrześcijańska opcja.
Krytycy tego stanowiska mówią, że indywidualistyczny humanitaryzm wcale nie jest stanowiskiem chrześcijańskim, ponieważ lekceważy złe konsekwencje jakie niesie ze sobą zgoda na łamanie prawa przez agresorów wzniecających konflikt wojenny. 

Zrzut ekranu 2021 12 28 o 18.39.03 kopia

Można obejrzeć w VOD klikając tutaj. 

 

 

Nakładem Towarzystwa Naukowego KUL jako „Dzieła wybrane” ukazały się na nowo prace z prawa cywilnego profesora Romana Longchamps de Bérier (1883–1941), który uczył w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i 20 lat czasów międzywojennych jeździł z wykładami na Uniwersytet Lubelski. Wyboru i redakcji dzieł podjęli się profesorowie: Joanna Misztal-Konecka, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL oraz Piotr Zakrzewski, kierownik Katedry Prawa Cywilnego KUL. 

 

„Dzieła wybrane” mają trzy tomy.

Tom I: Studya nad istotą osoby prawniczej i inne prace (ss. 910)

Tom II: Uzasadnienie projektu Kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu Kodeksu (ss. 742)

Tom III: Zobowiązania (ss. 752)

Co zostaje po uczonym prawniku wiele lat po jego śmierci? Ciekawe, że „Dzieła wybrane” ukazują się w 2021 roku, a więc 80 lat od rozstrzelania profesora Romana Longchamps de Bérier.

C9F629C0 B402 4162 AD80 F5E1E7356E65 1 201 a

 

 BÓG JEST WIĘKSZY - rozmowa

Papież Franciszek powiedział: ho nominato un vescovo bravo, che ha esperienza per occuparsi della parte pastorale – „mianowałem mądrego biskupa, która ma doświadczenia, aby zająć się aspektem duszpasterskim”. Nie tylko dla następcy św. Piotra było jasne, że Henryk Franciszek Hoser to wybitny i otwarty intelekt, człowiek sprawny, dobry i szczery, który ma rozeznanie i doświadczenie. Miarą jego wielkości jest z pewnością i to, jak wielu miał przeciwników. Umiał mówić o trudnych sprawach, nie bał się mówić w punkt, bez krygowania się. Był mądrze odważny, potrafiąc za Kościół cierpieć.

franek i henryk

 

 

Msza święta pogrzebowa o 12:00 w piątek, 20 sierpnia 2021 roku:

C1B7FD96 E6E1 42BA AFE7 437DA73F9D66 1 201 a