Małgorzata Wanke-jakubowska napisała piękny artykuł o siostrze mego Ojca, Małgorzacie Longchamps de Berier. W trójkę byliśmy w 1981 roku na odsłonięciu pomnika Poznańskiego Czerwca '56...

http://gosc.pl/doc/2230187.Malgorzata-Longchamps-de-Berier