Z uwagi na liczne prośby o udostępnienie mojego tekstu "Audiatur et altera pars. Szkic o brakującej kolumnie Pałacu Sprawiedliwości" załączam go poniżej.

http://www.longchamps.pl/docs/audiatur_pol.pdf