Nowe "Rozróby u Kuby", czyli "Sądy, Przesądy"

i znowu dyskusja Czterech

- program w czwartek, 20 sierpnia 2020 roku