Instytut Kultury św. Jana Pawła II zainaugurował swą działalność 18 maja 2020 roku - w setną rocznicę urodzin Świętego na jego macierzystej uczelni: na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu - Angelicum.

https://teologiapolityczna.pl/ks-prof-franciszek-longchamps-de-bérier-o-instytucie-kultury-sw-jana-pawla-ii