poprowadzi w dniach od 4 do 7 kwietnia

ks. Franciszek Longchamps de Berier.

 

przebaczcie

Program jest następujący:

Czwartek: 9.00, 15.00, 18.30 (Msze z nauką)
Piątek: 9.00, 15.00, 18.30 (Msze z nauką), Droga Krzyżowa po Mszy o 15.00
Sobota: 9.00, 12.00, 18.30 (Msze z nauką)
Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dziecięca), 13.00, 15.00, 18.30 (Msze z nauką), 

Gorzkie Żale z nauką pasyjną w niedzielę o 17.30

 

„I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili… Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”. (Mt 6,12.14-15)

Dlaczego powinienem przebaczyć?

Jakie są trudności z przebaczeniem? Lęki, pycha, niezrozumienie, czym jest przebaczenie.

Jak przebaczać? Modlitwa, wiara, zamiana krzywdy na ofiarę.

Co się dzieje, jak człowiek nie przebaczył? Z powodów jakich tego objawów cierpimy?

Czy chodzi naprawdę chodzi tylko o przebaczenie innym ludziom? A może wreszcie trzeba sobie samemu przebaczyć?

Czasem żal do siebie bywa ukrytym żalem do Boga: czemu Bóg mi bardziej nie pomaga, czemu mnie tak niedoskonale stworzył? Przebaczyć Bogu?! Dziwne. A kimże ja jestem, aby Bogu przebaczać?

Jednak mam pretensje do całego świata… Mogą to być pretensje do Pana Boga.

Czy to prawda, że Bóg przebacza tak, że efektem jest, jakby się to nie stało? „Błogosławieni miłosierni…”

Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań! Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu Najwyższego i daruj obrazę!” (Syr 28,1-7)