Rozmowa w Tygodniku "Idziemy".

Dla zaintersowanych także artykuł, którego tytuł nie sugeruję, że dotyczy również sytuacji w Sądzie Najwyższym USA:

[wraz z W. Dajczakiem] Wątpliwości co do oceny czasopisma prawniczego a spór o istotę prawa, „Forum Prawnicze” 2016 nr 3, s. 3-22.