zaproszenie na konferencję

Przedstawienie książki pt. "O wolność słowa i religii. praktyka i teoria" pod redakcją dra Krzysztofa Szczuckiego (UW) i ks. prof. Franciszeka Longchamps de Berier (UJ) odbyło się w piątek, 13 stycznia 2017 roku. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Sejmowego, gdyż zainteresowała Komisję Ustawodawczą Sejmu RP poprzedniej kadencji. Wydawnictwo zaplanowało konferencję poświęconą tematyce wolności słowa i religii w Sejmie RP. Z uwagi na niespokojną sytuację konferencja odbyła się w Belwederze

o książce

 

Podczas konferencji wystąpili (zdjęcia Paweł Kula, Wydawnictwo Sejmowe):

Wprowadzenie: dr Krzysztof Szczucki

 owolnosci 1

Słowo powitania:

min. Małgorzata Sadurska (Kancelaria Prezydenta RP)

 owolnosci 1

owolnosci 1

i dyr. Aleksandra Klimot-Bodzińska (Wydawnictwo Sejmowe)

 owolnosci 1

Sesję tematyczną poprowadził prof. Mirosław Granat, sędzia TK w stanie spoczynku

owolnosci 1

prof. Maria Gintowt-Jankowicz, sędzia TK w stanie spoczynku

Wolność słowa oraz wolność religii w służbie cywilnej

owolnosci 1

 

prof. Michał Królikowski

Prawnokarna ochrona przedmiotu kultu religijnego

owolnosci 1

owolnosci 1

prof. Paweł Sobczyk

Czy istnieją granice krytyki religii?

 owolnosci 1

Podsumowanie konferencji: ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier

owolnosci 1

Rozdział z książki